Ścieżka wsparcia

WSPARCIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Udział UP w Projekcie jest bezpłatny.
 2. W ramach Projektu Uczestnicy mogą otrzymać następujące wsparcie:
  • poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • poradnictwo psychologiczne,
  • indywidualne pośrednictwo pracy,
  • pośrednictwo pracy grupowe – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji
  • studia podyplomowe
  • staże zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie oraz dodatek relokacyjny
  • bez zwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo szkoleniowym oraz w postaci finansowej
 3. Wsparcie będzie odbywać się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
 4. Dla UP przewidziane są:
  • materiały piśmiennicze,
  • catering obiadowy podczas warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
  • refundacja kosztów dojazdu podczas staży zawodowych dla części UP. Refundacja zostanie przyznana na wniosek Uczestnika projektu decyzją Koordynatora Projektu po rozpatrzeniu jego indywidualnej sytuacji. Wysokość zwrotu kosztów dojazdu może wynieść maksymalnie 300 zł miesięcznie.
  • refundacja kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia dla części UP. Refundacja zostanie przyznana na wniosek Uczestnika projektu decyzją Koordynatora Projektu po rozpatrzeniu jego indywidualnej sytuacji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego