Rekrutacja

  1. W celu przystąpienia do projektu należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami na adres e-mail: outplacement@cezelazna.pl lub do biura projektu.
  2. Dokumenty można złożyć osobiście, pocztą lub kurierem oraz za pomocą upoważnionej osoby (dla osób niepełnosprawnych).
  3. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu Dokumenty do pobrania.
  4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od lipca 2018 do października 2018. Od listopada 2018 będzie prowadzony nabór uzupełniający.

Biuro projektu

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

ul. Chmielniki 2
86-100 Świecie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego