Aktualności_29_04_19

Miło nam poinformować, że wstępna lista rankingowa została
ogłoszona !

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wstępna lista rankingowa wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego oceniona przez Komisję Oceny Wniosków, przyjęta uchwałą zarządu „Inkubatora Przedsiębiorczości”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego