Kursy komputerowe

Podnieś swoje kwalifikacje

MICROSOFT OFFICE

Wybierz kurs dla siebie

Jeśli potrzebujesz narzędzia, które pozwoli Ci napisać prosty tekst, możesz skorzystać z Worda. Jednak program ten służy głównie do budowy złożonych, wieloszpaltowych tekstów z tabelami, wykresami, skomplikowanymi wzorami matematycznymi i rysunkami, automatycznie utworzonymi wielopoziomowymi spisami treści wraz z przypisami i indeksami. Jeśli tworzysz broszury, publikacje naukowe, złożone oferty, dokumentację techniczną, druki akcydensowe to także może to być dobry wybór. Word to wyrafinowane narzędzie dla estetów, dbających o profesjonalny wygląd swoich dokumentów.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy dużo piszą i przywiązują wagę do ostatecznej formy publikacji. Innymi słowy dla: pracowników biurowych, działów reklamy, sekretarek, dziennikarzy, pisarzy, naukowców itd.

 

 

Szkolenie Word Podstawowy jest dla osób, które:

 • pragną podnieść efektywność swojej pracy poprzez wykorzystanie możliwości edytora Microsoft Word do tworzenia profesjonalnych dokumentów,
 • używają komputera jako podstawowego narzędzia w pracach biurowych,
 • zawodowo piszących teksty,

Na szkoleniu nauczysz się:

 • obsługi i efektywnego wykorzystywania programu MS Word
 • wprowadzać, edytować i poprawnie formatować tekst,
 • używać stylów,
 • stosować listy wypunktowane i numerowane,
 • przygotowywać dokument do wydruku,

Tematyka zajęć

 1. podstawowe operacje na tekście,
 2. ustawianie formatu dokumentu: marginesy, ilość szpalt, nagłówki, stopki,
 3. wybór krojów i atrybutów pisma oraz płynne regulowanie jego wielkości,
 4. definiowanie stylów pisma,
 5. importowanie i łączenie grafiki z tekstem,
 6. tworzenie tabel,
 7. tworzenie wzorów matematycznych,
 8. wykorzystanie wbudowanego programu rysunkowego,
 9. tworzenie przypisów,
 10. tworzenie automatycznych, wielopoziomowych spisów treści,
 11. automatyczne sprawdzanie poprawności ortograficznej,
 12. wykorzystanie słownika synonimów,
 13. metody edycji wielu dokumentów na raz,
 14. metody importu, łączenia i automatycznej aktualizacji danych pochodzących z innych programów,
 15. połączenie dokumentów z plikami zawierającymi dane – korespondencja seryjna, nadruk na kopertach oraz etykietach adresowych,
 16. podgląd strony przed wydrukiem,
 17. powtórzenie, uzupełnienie wiadomości

Szkolenie 8h (2 dni po 4h)

OFERTA SPECJALNA!
Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Kurs ten jest kontynuacją podstawowego kursu obsługi edytora tekstów Word. Dlatego też znajomość podstawowych zasad jest niezbędna do tego, by ten kurs był dla Ciebie zrozumiały i odniósł pożądany skutek. Jeżeli posiadasz taką wiedzę to jesteś właściwą osobą.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich tych osób, które tworzą rozbudowane dokumenty zawierające obiekty pochodzące z innych programów, dla tych, którzy pracują z programem Word i pewne czynności chcieliby zautomatyzować (na przykład wysyłanie korespondencji). Jest przeznaczony również dla wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat edytora tekstów Word.

 

 

Szkolenie Word Zaawansowany jest dla osób, które:

 • chcą wykorzystać pełne możliwości edytora Microsoft Word do opracowywania standardów dokumentów i formatek,
 • chcę przygotowywać różnego typu wzorce pism, do pracy z dużymi dokumentami.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • efektywnie korzystać z możliwości programu MS Word,
 • przygotowywać profesjonalny raport, prospekt, czy szablon dokumentu dla innych użytkowników;
 • jak pracować nad wieloma dokumentami, zabezpieczając je przed modyfikacją.
 • wykorzystać narzędzia tj.: rejestracja makropoleceń, recenzja, korespondencja seryjna, indeksy i spisy treści, współużytkowanie plików.

Tematyka zajęć

 1. tworzenie własnych pasków narzędziowych oraz szablonów,
 2. omówienie zaawansowanych opcji korespondencji seryjnej – wykorzystanie danych pochodzących z innych programów,
 3. opcje zabezpieczeń dokumentu,
 4. pojęcie sekcji – omówienie opcji związanych z sekcją,
 5. wstawianie odsyłaczy,
 6. tworzenie indeksu haseł,
 7. praca z konspektami oraz z dokumentem głównym,
 8. sortowanie tekstu,
 9. przekształcanie tekstu w tabelę,
 10. wstawianie formuł matematycznych jako pól specjalnych Worda,
 11. wstawianie tabeli z programu Excel – połączenie programów Word i Excel,
 12. wstawianie wykresów z programu Excel,
 13. tworzenie prostych makr,
 14. definiowanie własnych skrótów klawiszowych,
 15. omówienie zaawansowanych opcji wydruku,
 16. powtórzenie, uzupełnienie wiadomości

Szkolenie 8h (2 dni po 4h)

OFERTA SPECJALNA:
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób rozpoczynających pracę z arkuszem kalkulacyjnym lub chcących odświeżyć sobie tajniki ułatwiające pracę. Zakres tematyczny został skonstruowany tak, by kursant posiadł wiedzę z zakresu swobodnego poruszania się po arkuszu, budowania formuł, stosowania wbudowanych funkcji, analizy i prezentacji danych. Podczas kursu doświadczony trener pokaże, jak można tworzyć pliki w Excelu oraz jak poprawić skuteczność i efektywność pracy.

Szkolenie Excel Podstawowy jest dla osób, które:

 • nie znają programu Microsoft Excel lub znają go tylko pobieżnie
 • chcą nauczyć się podstawowych poleceń i funkcji
 • chcą tworzyć czytelne raporty, wykresy i podsumowania

 

Na szkoleniu nauczysz się:

 • poprawnie wprowadzać i formatować różnego rodzaju dane
 • używać narzędzi do edycji komórek
 • nie popełniać błędów i rozumieć komunikaty
 • wprowadzać i edytować formuły oraz używać ich do tworzenia raportów obliczeniowych
 • tworzyć zestawienia danych i analizować je za pomocą podstawowych narzędzi
 • opracować czytelny i estetyczny wykres
 • poprawnie i szybko wydrukować dane

Tematyka zajęć

 1. Organizacja struktury funkcjonalnej Excela (wygląd ekranu, menu oraz paski narzędzi)
 2. Wprowadzanie i edycja danych w arkuszu
 3. Konstruowanie formuł (wzorów)
 4. Zarządzanie plikami (zachowywanie plików na dysku, otwieranie nowych oraz istniejących plików)
 5. Projektowanie szablonów
 6. Formatowanie danych w arkuszu (wprowadzenie pola tekstowego, wykorzystanie malarza formatów, formatowanie warunkowe)
 7. Operacje na blokach danych (przesuwanie, kopiowanie, usuwanie, podstawowe czynności związane z zarządzaniem arkuszem (dodawanie wierszy, kolumn, usuwanie oraz dodawanie arkuszy)
 8. Tworzenie arkuszy danych – praktyczne wykorzystanie różnych typów adresowania

Szkolenie 8h (2 dni po 4h)

OFERTA SPECJALNA!
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które opanowały podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego, miały już kontakt z Excelem i potrafią wykonywać podstawowe operacje w tym programie. Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom najczęściej wykorzystywanych i najbardziej przydatnych funkcji MS Excel.

Szkolenie Excel Średniozaawansowany jest dla:

 • osób, które znają podstawy programu Microsoft Excel,
 • osób, które chcą usprawnić pracę w programie oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania i formatowania danych,
 • wszystkich, którzy chcą zapoznać się z możliwościami złożonej analizy i prezentacji danych.

 

Na szkoleniu nauczysz się:

 • szybko i poprawnie wprowadzać dane do komórek,
 • korzystać z wielu funkcji służących do podsumowań i wyszukiwania danych,
 • tworzyć formuły złożone z kilku funkcji,
 • pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,
 • ustawić zabezpieczenia skoroszytu i arkusza,
 • dopracować szczegółowe parametry wykresu,

Zakres Kursu:

 1. Praca z funkcjami, omówienie najczęściej wykorzystywanych funkcji z różnych kategorii,
 2. Wykorzystanie kreatora do budowania formuł zagnieżdżonych z wykorzystaniem funkcji,
 3. Tworzenie i obsługa baz danych w programie Excel,
 4. Automatyczne wypełnianie seriami danych różnych typów,
 5. Tworzenie wykresów – graficzna reprezentacja danych zgromadzonych w arkuszu,
 6. Korzystanie z systemu pomocy programu Excel,
 7. Drukowanie arkusza,
 8. Wstawianie łącz między arkuszami i skoroszytami,
 9. Ochrona danych w arkuszu i skoroszycie,
 10. Raport tabeli przestawnej,
 11. Tworzenie własnych pasków narzędzi oraz szablonów,
 12. Wymiana danych pomiędzy Excelem a innymi aplikacjami,
 13. Zabezpieczanie danych w arkuszu (ukrywanie i zabezpieczanie hasłem fragmentów lub całego arkusza),
 14. Powtórzenie wiadomości,

Szkolenie 8h (2 dni po 4h)

OFERTA SPECJALNA!
Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Szkolenie jest przeznaczone dla tych wszystkich, którzy pracują z programem Excel na co dzień i chcą pracę z tym programem uczynić jeszcze bardziej efektywną. Również dla osób, które sporządzają kompleksowe analizy i chciałyby ten proces usprawnić poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi dostarczanych przez arkusz kalkulacyjny Excel, jak również dla wszystkich tych osób, które uważają, że wiedzę przez nich posiadaną w tej tematyce warto wzbogacić o dodatkowe zaawansowane zagadnienia.

Szkolenie Excel Zaawansowany jest dla osób, które:

 • pracujących w programie Excel i oczekujących od niego jeszcze więcej,
 • poszukujących prostych, optymalnych rozwiązań przy pracy z rozbudowanymi zestawami danych,
 • zamierzających podnieść swoją wartość i konkurencyjność na rynku pracy,
 • chcących posiąść wiedzę dotyczącą przeprowadzania różnego rodzaju obliczeń, analiz danych i ich graficznej prezentacji.

 

Na szkoleniu nauczysz się:

 • sprawnie wykorzystywać zaawansowane możliwości organizacji danych i analizy, m.in. poprzez efektywne wykorzystanie adresów i nazw w formułach,
 • przeprowadzać analizę symulacji, która może być pomocna przy podejmowaniu decyzji,
 • pracować z tabelami przestawnymi, co pozwoli Ci spojrzeć na wiele rzeczy z różnego punktu widzenia,
 • analizować rozbudowane arkusze danych oraz podsumowywać informacje w nich zawarte,
 • wykorzystywać za pomocą MS Excel dane stworzone w innych aplikacjach.

Tematyka zajęć

 1. zaawansowane opcje obsługi baz danych w arkuszu kalkulacyjnym,
 2. wykorzystanie filtra zaawansowanego,
 3. tworzenie i obsługa tabel przestawnych,
 4. tworzenie i obsługa scenariuszy,
 5. omówienie funkcji grupowania i rozgrupowywania danych w arkuszu,
 6. praca z narzędziem SUMY POŚREDNIE,
 7. praca z narzędziem SZUKAJ WYNIKU – praktyczne zastosowanie,
 8. wykorzystanie zaawansowanych funkcji statystycznych, finansowych, logicznych oraz baz danych,
 9. tworzenie prostych makr,
 10. modyfikacje kodu makropoleceń w Visual Basic,
 11. projektowanie interaktywnych formularzy,
 12. zagnieżdżanie funkcji
 13. powtórzenie wiadomości

Szkolenie 8h (2 dni po 4h)

OFERTA SPECJALNA:
Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

 

Jeśli chcesz przedstawić szerszemu audytorium swój multimedialny wykład, zaprezentować w sugestywny sposób swą firmę, wylansować nowy produkt, naucz się Power Pointa. Profesjonalne prezentacje dzięki temu narzędziu stały się możliwe do wykonania w krótkim czasie. Pamiętaj, Power Point to wygodne narzędzie kompozycyjne ale rozpoczynając projektowanie powinieneś mieć opracowany wstępny scenariusz prezentacji. Decydując się na nasz kurs wystarczy abyś znał system operacyjny Windows w zakresie podstawowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących prezentacje na seminaria, konferencje itp. Program daje możliwość włączenia elementów graficznych do prezentacji (rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne nakładane na tekst) utworzonych przy użyciu innych programów pakietu MS OFFICE i programów pomocniczych, oferuje wbudowany zbiór rysunków ClipArt i narzędzia do samodzielnego tworzenia rysunków.

 

Szkolenie PowerPoint jest dla osób, które:

 • chcą tworzyć proste, estetyczne i czytelne prezentacje
 • chcą się dowiedzieć, jak atrakcyjnie i efektownie przedstawić temat prezentacji,
 • chcą poznać sposoby poprawnego i estetycznego doboru elementów na slajdach.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • wstawiać do prezentacji elementy takie jak tabela, obrazy, kształty itp. oraz je formatować,
 • używać animacji w celu urozmaicenia prezentacji,
 • korzystać z dostępnych motywów, a także stworzyć własny szablon z firmowym logiem,
 • wydrukować prezentacje oraz materiały dla słuchaczy.

Tematyka zajęć

 1. Omówienie organizacji programu (elementy ekranu, paski i menu).
 2. Tworzenie, otwieranie, zapisywanie i zamykanie prezentacji.
 3. Tworzenie wyglądu prezentacji (wzorce, style, szablony, praca ze schematami kolorów).
 4. Praca w różnych widokach.
 5. Praca ze slajdami (tworzenie nowego, kopiowanie, przenoszenie, zmiana układu, zmniejszanie i powiększanie).
 6. Dodawanie i formatowanie tekstu na slajdach.
 7. Rysowanie (praca z edytorem rysunków) i praca z obiektami (rysunki, tabele, wykresy).
 8. Dodawanie dźwięku, narracji głosowej i filmów do slajdu.
 9. Tworzenie notatki i materiałów informacyjnych.
 10. Projektowanie elektronicznych pokazów slajdów (animacje, pokazy niestandardowe, przejścia slajdów, próba tempa).
 11. Drukowanie prezentacji i materiałów informacyjnych.
 12. Dostosowywanie programu (paski narzędzi i menu, tworzenie i praca z makrami).
 13. Powtórzenie i uzupełnienie materiału.

Szkolenie 8h (2 dni po 4h)
Cena nominalna: 299 zł
OFERTA SPECJALNA!
Uwaga: Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Ten program w większości zastosowań przewyższa Excela. Umożliwia on pracę z relacyjnymi bazami danych, co pozwoli zapisać Ci powiązania występujące między tak zwanymi tabelami, które można porównać do arkuszy w Excelu.

Jeśli chciałbyś, aby Twój projekt miał wygląd programu z menu i wszelkimi elementami konwersacyjnymi to właśnie Access umożliwi Ci łatwą komunikację z użytkownikiem. Aplikacje napisane w Access mogą pracować w sieci na zasadzie wielodostępności. Najważniejszym jednak atutem tego programu jest to, że możesz napisać bardzo złożoną aplikację nie pisząc mozolnie w tak zwanym „kodzie”. Jeśli poznasz kilka intuicyjnych mechanizmów związanych z projektowaniem baz danych, to posługując się kreatorami niewiarygodnie szybko stworzysz rozbudowaną aplikację użytkową. Programując metodami tradycyjnymi straciłbyś zdecydowanie więcej czasu. W pierwszej części kursu pokażemy Ci jak korzystać z programu i w jaki sposób tworzyć proste aplikacje.

Kurs MS Access jest dla osób, które:

 • chcą poznać zasady projektowania i obsługi baz danych w systemie MS Access.
 • wykorzystują bazy danych w codziennej pracy, lub ich przyszła praca będzie związana z obsługą tego programu,
 • chcą nabyć umiejętność gromadzenia danych, projektowania tabel i relacji, korzystania z formularzy, tworzenia i modyfikacji zapytań oraz raportów, importu danych zewnętrznych.

Tematyka zajęć</span?>/big>

 1. omówienie struktury programu (wygląd ekranu),
 2. schemat budowy bazy danych,
 3. projektowanie tabel i definiowanie typów umieszczanych w nich danych,
 4. tworzenie relacji zachodzących między tabelami,
 5. wprowadzenie pojęcia kwerendy,
 6. typy kwerend: wybierająca, aktualizująca, tworząca tabelę, dołączająca, usuwająca, krzyżowa,
 7. projektowanie kwerend i definiowanie kryteriów wyboru rekordów,
 8. grupowanie danych, sumowanie i zliczanie w kwerendach,
 9. zastosowanie formularzy do wprowadzania danych i obsługi bazy,
 10. omówienie narzędzi przybornika do projektu formularza,
 11. zmiana właściwości formatów,
 12. pola obliczeniowe na formularzach – korzystanie z konstruktora wyrażeń,
 13. samodzielne projektowanie formularza,
 14. sortowanie i filtrowanie rekordów w formularzu,
 15. tworzenie przycisków i definiowanie makropoleceń,
 16. przedstawianie danych w formie raportu,v
 17. opcje wydruku raportu,
 18. samodzielne projektowanie raportu,
 19. sortowanie i grupowanie danych w raporcie (pojęcie sekcji),
 20. wprowadzenie funkcji podsumowania i podliczenia,
 21. podstawy zarządzania i administrowania bazą danych,
 22. powtórzenie, uzupełnienie wiadomości.

Szkolenie 8h. 2 dni po 4h.

OFERTA SPECJALNA:
Uwaga : Jeśli tematyka szkolenie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie.
Minimalna ilość osób – 3.

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
abyś nie zginął w tłumie.
Nauka to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie.

Ignacy Baliński, ps. Axel

baliński